KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU

Ağustos 11, 2011 Yorum bırakın

Günümüzde artan enerji ihtiyacı sebebiyle daha az enerji harcayan cihazla tercih edilmektedir.Bununla birlikte konutlarda da yapılacak önlemlerle enerji tasarrufu sağlanabilir.


1- Kışın insanlar bol ve kalın giysilerle, vücut ısısının dışarıya atılmasını önlerler. Normal bir insan, 2,5 m2 bir deri alanına sahiptir. Hareket halinde kışın 100 kcal/h dışarıya enerji atar. Bol giysilerde vücutla dış hava arasında husule gelen hava boşluğu çok iyi bir izolasyon tabakası teşkil eder.

2- Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri bodrum katlarının en kötü bölümlerinde tesis edilmiştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için gerekli taze havayı alamaz. Yanma eksik olur, verim düşer, yanmamış gazlar çoğalır. Aynı şekilde bu gazlar dar, küçük ve kirli bacalarda boğulur. Şehir hava kirliliğine esas teşkil eden olaylardan biri budur.

3- Evlerimizde; kazanları düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomiktir. Kış günleri; sıcak suyu haftanın yedi günü 42°C’da devamlı vermek haftada 3 gün vermekten daha ucuza mal olabilir.

4- Antre,koridor,merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörleri söküp attığımız takdirde konforumuzdan hiçbir şey kaybetmeyiz.

5- Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalıdır.

6- Kışın soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20°C konfor sıcaklığına ayarlanmalıdır.

7- Giyiminize dikkat ediniz. Özellikle yaşlı ve çocukların giysilerini uygun seçiniz.

8- Odalarda; masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzak tutunuz.

9- Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri pancur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız.

10- Geceleri uyurken kalın örtünerek oda sıcaklığını 15°C ila 18°C’ye düşürünüz.

11- Güneş alan camlarınızı her gün temizleyiniz. Güneşin pasif ısıtmasını sağlayınız. Bu cam önlerinde yeşil bitki üretiniz.

12- Gece, gündüz ısınan evleri %50-%55 rutubetlendiriniz. 18°C ısınan bir odanın rutubetlendirilmesi halinde hissedeceğiniz efektif konfor sıcaklığı 20°C üstünde olacaktır. Çünkü, nemli hava sıcaklığı daha iyi tuttuğundan, buharlaşma azalacak vücudunuz daha az ısı kaybedecektir.

13- Çok soğuk günlerde özellikle yaşlı ve çocukları bal, şeker ve vitaminle takviye ediniz. İnsanlar bu takviye ile bulundukları sıcaklıktan 2°C fazla konfor hissedebilirler.

14- Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız.

15- Radyatör arkalarını tecrid ediniz.

16- Sıcak su olmayan günler banyo radyatörünü kısınız.

17- Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamasına dikkat ediniz.

18- Kullanmadığınız oda, kiler antre ve merdiven radyatörlerini kapatınız.

Reklamlar

Klima Sistemleri,Uygulamaları ve Sistem Seçimleri

Ağustos 11, 2011 Yorum bırakın

KLİMA SİSTEMLERİ, UYGULAMALARI VE SİSTEM SEÇİMLERİ

Sistem seçiminde doğal olarak konfor en başta gelen kriterlerden biridir. Sistem seçimi yaparken öncelikle , ısıtmanın aşağıdan, soğuk yüzey önlerinden ve mümkün olduğunca ışınım yolu ile yapılması ana konfor prensibidir. Buna karşılık soğutma yukarıdan yapılmalıdır. Isı kaybı yoğunluğu 250W/m değerini üzerinde olan dış yüzeyler (genellikle cam yüzeylerdir) önlerine konulacak radyatör gibi statik ısıtıcılarla ısıtılmalıdır. Böylece soğuk dış yüzey sıcaklıkları artırılır ve bu da konfor sıcaklığının artmasına ve gerekli iç hava sıcaklığının düşmesine neden olur.

Buna karşılık tam tersine duvar tipi soğutucularla aşağıdan yapılan soğutma işlemleri , yaz klimasında konforsuzluğa neden olmaktadır. Bu soğutuculardan çıkan soğuk hava fazla yükselmeyerek geri düşmekte ve insanlara çarparak üşütmekte ve hasta etmektedir. Soğuk hava tavandan odaya verilmeli ve insanların yaşam bölgesine indiğinde, ortam havası ile karışarak rahatsız etmeyecek sıcaklığa gelmelidir. Isıtma ve soğutmanın tavandan yapılması halinde , sıcak havayı aşağı indirebilmek için menfez çıkış hızları artırılmak zorundadır. Bu durumda hava sesi oluşabilir. Aynı menfezden çıkan soğutulmuş hava ağır olduğu için, hızla aşağı inerek konforu bozar. Sonuç olarak uygun olmayan sistemler seçildiği zaman “daha az konfor , daha çok enerji tüketilerek elde edilir” Yıl boyu çalışan iklimlendirme sistemlerine hibrid sistem (Amerikan sistem) denir. Isıtmanın radyatörle cam önlerinden, soğutmanın ise hava ile tavandaki menfezlerden yapıldığı sistemler kullanışlıdır.

SİSTEM SEÇİM KRİTERLERİ

Sistem seçiminde göz önüne alınabilecek pek çok kriter sıralanabilir. Önlem sırası mal sahibinin veya satın almayı yapan kişilerin isteklerine göre değişebilir. Ancak bunların önemlileri aşağıda verilmiştir.

a-) Konfor

Sistem seçiminde belki de en önemli faktör konfordur. Bu anlamda HVAC tesisatı yapmanın amacıda budur. Dolayısı ile seçilecek sistem , iç ortamda beklenen şartları bütün değişen dış hava koşulları dahilinde hep belirli değerlerde tutulabilmelidir. Bu konfor şartları arasında

  • Sıcaklık
  • Taze hava miktarı
  • Ses kirliliği
  • Nem
  • Temizlik (hijyen)

Gibi değerler bulunmaktadır.

b-)Kuruluş maliyeti

Kaynakların kısıtlı olması yatırımcıyı çoğu zaman ucuz yatırımlara yöneltmekte ve en önemli kriter haline getirmektedir. Halbuki asıl önemli olan toplam maliyet (life cycle cast)değeridir. Yani sistemin ekonomik ömrü içinde ortaya çıkan işletme ve yatırım maliyetleri toplamıdır.

c-) İşletme maliyeti

Enerji giderlerinin anormal derecede artması işletme maliyetlerini ön plana çıkarmıştır. İşletme maliyeti içinde  yakıt (veya enerji) giderleri, servis ve bakım giderleri bulunmaktadır. Sistem verimi en önemli parametredir. Yüksek verimli bir sistem, toplam maliyet olarak çok daha ekonomik olabilmektedir.

d-)Servis bakım sıklığı ve kolaylığı

Servis sıcaklığı ve kolaylığı problemsiz bir işletmede arka planda kaldığı halde , sorun olduğunda en önemli olacaktır. Sistem bütün olduğu kadar basit ve sağlam olmalıdır.

e-)İşletme kolaylığı

İşletmenin mümkünse kalifiye teknik adamlara ihtiyaç olmaksızın yapılması önemlidir.

f-)Çevre faktörü

Türkiye hala ciddi çevre koruma sınırlamaları getirilmemiş bir ülkedir. Bu nedenle sistem seçiminde çevre faktörü henüz belirleyici olmamaktadır. Ancak yakın gelecekte ileri ülkelerde olduğu gibi yakıt, akışkan, ekipman ve sistem seçiminde çevre daha belirleyici hale gelecektir.

g-)Diğer faktörler

Örneğin ara mevsimdeki geçiş kolaylığı veya sistem performansı bu kriterlerden biridir. Veya yapının özelliği ve mimarisi de seçimde önemli olabilir.

Özetle sistem seçiminde aşağıdaki faktörlerden pek çoğuna bağlı kalınır.
1-)Sistem maliyeti
a-) İlk tesis maliyeti
b-) İşletme maliyeti
c-)  Yatırım, geri dönümü hesapları

2-)Binanın konumu
a ) Coğrafik durumu
b ) Yönü
c) Şekli

3-)Binanın kullanımı
a ) Ne maksatla kullanılacağı
b ) İnsan miktarı
c ) Ekipman
d ) İşletme

4-)Binanın tipi
a ) Konstrüksiyon
b ) Şekli
c ) Eski ve yeni oluşu

5-)Enerji
a ) Mevcut enerjiler
b ) Fiyatlar

6-)Sistem tipleri
a ) Havalı Sistemler
b ) Sulu sistemler
c ) Paket cihazlar (havalı-sulu)
d ) Yukarıdakilerin karışımı

7-)Sistem kontrolü
a ) Zon kontrolü
b ) Her mahalli müstakil kontrolü

Projenin mal sahibine tavsiye edip , sonradan birlikte avantaj ve dezavantajlarının değerlendirecekleri sistem seçimini etkileyecek faktörler

1 Performans gereksinimi
2 Kapasite gereksinimi
3 Özel gereksinimler
4 İlk tesis maliyeti
5 İşletme maliyeti
6 Güvenilebilirlik,
7 Fleksibilite,
8 Bakım kolaylıkları,

Yatırımcının Hedefler

  • Mevcut proses için gerekli ortamın tesisi
  • Temiz bir çalışma ortamının yaratılması ve çalışanların veriminin artırılması
  • Satışı arttırmak
  • Kirayı ve geliri arttırmak
  • Binanın satışını kolaylaştırmak

7-) .Sistem Seçiminde Öncelik

a-) Uygulama yapılacak yerin iklim şartları sistem seçiminde büyük önem taşır. Hiçbir istem bütün avantajları bünyesinde toplayamayacağı için “ısıtma öncelikli veya soğutma öncelikli sistem seçimi” ilk adımda göz önüne alınmalıdır.
ÖR “Antalya soğutma öncelikli, Sivas ısıtma önceliklidir.”

b-) Dış ortamdaki nem oranı da önemlidir. Kurak iklimlerde evaporatif soğutma prensibinden yararlanılabilir. Kuru soğuk iklimlerde kışın nemlendirme mutlaka yapılmalıdır. Buna karşılık nemli iklimlerde ve ortamlarda tam tersine nem alıcı konulmalıdır.

c-) Uygulama alanı ; işyerlerinde, aydınlatma, makineler ve dolayısıyla ısı kazancı daha fazladır. Bu nedenle konutlara oranla daha fazla soğutma yükü gerekir.

d-) Mimari sınırlamalar.

e-) Soğutma yapılacak binalarda güneşin içeri girmesini engelleyecek önlemler alınması enerji ekonomisi sağlar.

Kategoriler:Klima

Klima Tavsiyeleri

Ağustos 11, 2011 Yorum bırakın

İşte klima alırken ve kullanırken aklınızda bulunması gerekenler.

Öncelikle hangi tipte klima alacağınıza karar verin. En yaygın olarak kullanılan modeller split klimalar. Bu modeller genelde iç ve dış üniteden oluşuyor. Birçok üniteden oluşan multi-split modelleri veya portatif klimalar da var.

Portatif modellerin hortum yardımıyla dışarıya çıkışını vermek ve kısa aralıklarla su haznesini temizlemek gibi dezavantajları olabiliyor.

Bütün evi tek bir ürünle serinletmeyi düşünenler için merkezi modeller var. Fakat uygulamaları split modeller kadar kolay ve ucuz değil. Bir klimanın büyük olması daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü mekanı homojen biçimde soğutamıyor.

Sabit hızda çalışıp az dur kalk yapan küçük bir klima, sık sık çalışıp duran büyük bir klimadan daha verimli.

Klima seçerken ilk kriter odanın boyutu. Metrekare başına 200-250 Btu klima gücü gerekli. Diğer faktörler tavan yüksekliği, yerel iklim, güneş gölge durumu, yön, pencere boyutları ve cinsi, duvarların yalıtım durumu, içerideki kişi sayısı ve içeride mevcut ısı üreten cihazlar. Bu karışık seçimin uzman mühendisin yardımıyla yapılması gerekiyor.

Son yıllarda daha az elektrik harcayarak daha çok alanı soğutup ısıtabilen ürünler ön plana çıktı.

Yeni modeller yüksek kalitedeki filtreleriyle ortamdaki havanın daha temiz olmasını sağlıyor. Filtrelerin bazıları sigara dumanını yok etmeye yararken, bazıları zararlı partiküllere son vererek bakterileri öldürüyor. Antibakteriyal filtrelerin sökülen ve yıkanarak yeniden takılabilen özellikte olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Otomatik sıcaklık kontrolü olanlar arzu edilen sıcaklık derecesi elde edilene kadar çalışıyor, iç ortamdaki ısıyı da sabit tutuyor.

Hava yönlendirme kanatçıkları havayı sağa sola, aşağı yukarı homojen biçimde dağıtıyor. Bu dağıtım sayesinde serin hava bir yere yoğunlaşmıyor ve hastalıklar önleniyor.

Uyku fonksiyonu olan modeller uyurken kendiniz için ideal sıcaklığı hazırlamanızı sağlıyor.

Ürününüzün çalışırken ses çıkarmıyor olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Kolay anlaşılır uzaktan kumandalar, ürün özelliklerinin daha rahat kullanılmasını sağlıyor. Zaman ayarlı açma kapama sayesinde de eve dönüş saatlerinizde sizi serin hava karşılayabiliyor.

Verimin yüksekliğini COP, EER gibi kısaltmalarla gösterilen sayının yüksekliğinden veya A, B, C, D, E, F gibi harflerle belirtilen enerji verimliliği sınıfından anlayabilirsiniz.

Elektrik sisteminizin, klimanın elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu kontrol etmeniz çok önemli.

Kullanılan gazın ozon tabakasına zarar vermeyip çevreye duyarlı olmasına da dikkat edin.

Klimayı evin neresine monte ettireceğinize dikkat etmeniz lazım. Klimanın altında elektrikli bir cihaz bulunmamalı, ısı ve su buharına maruz kalmamalı, duvar klimayı taşıyacak sağlamlıkta olmalı.

Klimanızın iç ünitesinin hava giriş çıkışının perde ya da mobilyayla kapanmamalı.

Dış ünitenin hava giriş çıkışı serbest olmalı, mümkünse binanın gölgeli tarafına takılmalı.

Kullanırken bunlara dikkat
Düşürdüğünüz her bir derece, elektrik tüketiminizin yüzde beş artmasına neden olur. Klimanızı rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığa ayarlayın. İdeal sıcaklık, genellikle sokaktaki sıcaklığın 6-7 derece altıdır.

Klima oturduğunuz veya uyuduğunuz alanın tam karşısına monte edilmesin. Yoksa serin rüzgar üzerinize vurur.

Üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın.

Filtrelerinizi belirli aralıklarla temizleyin.

Kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun.

Çok nemli günlerde nem alma modunu çalıştırın.

Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla gölgelenmesi, cam filmler ve tentelerle pasif soğutma uygulanması, klimanın yükünü azaltır. Elektrik kullanımı azalır.

Inverter Klima Ne Demektir ?

Temmuz 22, 2011 Yorum bırakın

Klima almak istiyorsunuz ve karşınıza ” inverter ” klima tabiri çıkıyor.Bir bakıyorsunuz “inverter” özeliği olan klimalar diğerlerine göre daha pahalı.Inverter Ne Demektir ?

Inverter teknolojisi ne demektir, ne gibi avantajları vardır?
Evinize ofisinize klima almaya karar verdiğinizde, klima cihazının kapasitesi maksimum ihtiyaç olabilecek şekilde belirlenir. Halbuki bir gün içerisinde örneğin bir odaya 9.000 Btu/h lık cihaz konulmuş ise bir gün içerisinde 24 saat veya 1 yıl içerisinde her ay 9.000 Btu/h lık kapasiteye ihtiyaç yoktur. Set edilen oda sıcaklığına göre mekanın ihtiyacı olan kapasitede klima cihazınızın kompresörünün dönme hızı ayarlanarak frekans kontrolü ile klima cihazınız çalıştırılıyorsa ihtiyaç olan kapasitede ve o oranda elektrik enerjisi tüketerek çalıştırılan klimalar inverter teknolojine sahiptir.

Inverter Fonksiyonunun En Önemli Faydaları:
1.Enerji verimliliği: Yıllık çalışma giderlerinde %30′ a varan tasarruf aktif
2.Hassas kontrol: Oda sıcaklığında sıcaklık dalgalanmalarının giderilmesi aktif
3.Güçlü Çalışma: Inverter olmayan tipte klima cihazlarına kıyasla daha kısa sürede ısıtma/soğutma aktif
4-Kış ortamında bile yüksek verim.-15° de bile yüksek performans ile çalışır.

a: Enerji verimliliği: Yıllık çalışma giderlerinde %30′ a varan tasarruf aktif
Inverter olmayan tipteki klima cihazları sadece sabit frekans da çalışır ve kapasitelerini değiştiremezler. Bununla birlikte, inverter klima cihazları çalıştırma anında ayarlanan oda sıcaklığına daha kısa sürede ulaşmak için kapasitelerini maksimize ederler. Ayarlanan oda sıcaklığına bir kez erişildikten sonra, kapasite azaltılır. Dahası, ayarlanan sıcaklığı sabit tutmak için genellikle ünite düşük kapasitede çalışır. Inverter klima cihazları düşük kapasitede çalıştıklarında en yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Bu özellik yıllık çalışma giderlerinde %30’a varan tasarruf sağlar.
b: Hassas kontrol: Oda sıcaklığında sıcaklık dalgalanmalarının giderilmesi aktif
Bir inverter klima cihazı, oda sıcaklığı düşük olduğu zaman maksimum kapasitede çalışır. Fakat, oda sıcaklığı ön ayar seviyesine ulaşır ulaşmaz, inverter kontrol herhangi bir değişikliğe göre kapasiteyi ayarlar. Bu daha az sıcaklık dalgalanması demektir ve bu sayede yüksek konfor sağlanır.
c: Güçlü Çalışma: Inverter olmayan tipte klima cihazlarına kıyasla daha kısa sürede ısıtma/soğutma aktif
Inverter klima cihazları başlangıçta kapasitelerini maksimize ederler. Bu ayarlanan sıcaklığa daha çabuk erişebilmek için gerekli olan en yüksek kapasitenin olduğu zamandır. İlave olarak, inverter klima cihazlarının maksimum kapasitesi inverter olmayan tiplere göre daha yüksektir. Bu özellikler odanızı daha kısa zamanda ısıtıp/soğutmanızı sağlar.

Kullandığımız klimalar ne kadar elektrik tüketiyor?
Bir klima çalışırken belli bir miktar soğutma enerjisini elde edebilmek için elektrik enerjisi harcamaktadır. Alınan soğutma enerjisinin verilen elektrik enerjisine bölünmesiyle ortaya çıkan olan sabit sayı ne kadar büyük olursa klima cihazının enerji verimliliği o kadar iyi olur. COP denilen bu sabit sayı 2,5’un altında olmamalıdır. Aynı zamanda az enerji tüketen klima kullanıcıları doğal olarak daha az elektrik faturası ödeyeceklerdir.
Alıntıdır :  Lg Klima

Soğutucu Gazlar

Temmuz 22, 2011 Yorum bırakın

Soğutma makinalarında önceleri amonyak ve karbondioksit kullanılmıştır.
Günümüzde ise freon kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanlar şu özelliklere sahip olmalıdır :

• Buharlaşması ve sıvılaşması uygulanabilir basınçlar altında olmalıdır
• Buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olmalıdır
• Kimyasal olarak ayrışmamalı , yanmamalı , zehirli olmamalı ve metal yüzeylerle reaksiyona girmemelidir.
• Düşük güç ile çalışabilmelidir
• Maliyeti düşük olmalı ve kolay temin edilebilmelidir.

En çok kullanılan soğutma akışkanları şunlardır:

• Freon 12
• Freon 22
• Freon 134a
• Freon 407c
• Freon 410A 407c nin muadili olup daha verimli olduğundan 407c nin yerini tamamen almıştır.
• Amonyak (Amonyak; patlayıcı,yanıcı ve zehirlidir.)
• Freon 12
• Frigen 12
• Kaltron 12
• Genetron 12
• Kükürtdioksit
• Metilklorid

Freon 12, freon gazının F11 , F12 , F13 , F22 , F502 gibi türleri vardır. Bileşiğinde C , Cl ve F bulunur. Çoğunlukla klima cihazlarında bu gaz kullanılır. F12’nin atmosferik basınçta kaynama noktası –29,8 ºC , donma noktası –157,78 ºC ‘dir. Yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyüktür. Renksiz bir gazdır.

alıntıdır: Testklima.com

Kategoriler:Klima

Klima Almadan Önce Burayı Okuyun

Temmuz 22, 2011 Yorum bırakın

Sıcakların artmasıyla birlikte herkesin ilk aklına gelen  bir klima almak.Peki nasıl bir klima almalı,nelere dikkat edilmeli ? Piyasada çok sayıda marka var.Fiyat aralığı oldukça geniş ve değişik tiplerde klimalar mevcut.Nasıl bir seçim yapmalısınız ? Şu yolu izlemenizde fayda var

BÜYÜK KLİMA HER ZAMAN DAHA İYİ DEĞİL

· Uygun kapasiteli klima seçerken ilk kriter, odanın büyüklüğü. Diğer önemli faktörler tavan yüksekliği, yerel iklim, güneş-gölge durumu, yön, pencere boyutları ve cinsi, duvarların yalıtım durumu, içerideki kişi sayısı ve içeride mevcut ısı üreten cihazlar. Bu karışık seçimin, işinin ehli bir uzman servis yardımı ile yapılmasını tavsiye edilir.
· Daha büyük klima her zaman daha iyi anlamına gelmez, çünkü içeriyi homojen bir şekilde soğutmaz. Sabit hızda çalışıp az dur-kalk yapan küçük bir klima, sık sık çalışıp duran gereksiz büyük bir klimadan daha verimli çalışır ve daha iyi nem alır.
· Evinizin elektrik tesisatının, klimanın elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğuna dikkat edin.
· Klimanın çalışırken ne kadar ses çıkardığına dikkat edin.
· Filtrelerin düzenli temizlik için kolay çıkarılır olması önemli.
· Kumandası kolay kullanımlı, termostat ayarı kolay görülür olmalı ve zaman ayarlı açma kapama imkânı bulunmalı. Sıcaklığı, uyuyan insanın ihtiyacına göre ayarlayan uyku modu da yararlı bir özellik.

UZMAN YARDIMI OLMADAN ALMAYIN

· Kapasitesinin ve kurulacağı yerin seçiminde bir uzmandan yardımı alın. Birçok firma bunu ücretsiz yapıyor.
· Montaj, bakım ve servis hizmetlerinin uzun süre sorunsuz yapılabileceğinden emin olun.
· Türkiye’de en yaygın satılan ürün, duvar tipi split klimalar. Bunlar genelde bir iç ve bir dış üniteden oluşuyor. Multi-split denilen bir dış üniteye birden çok iç ünite bağlanan modeller de var. Tek gövdeli pencere tipi klimalar ise artık ülkemizde fazla yok. Bazı firmalar portatif klimalar satıyor. Bir de tek merkezden tüm evi iklimlendirmeye yarayan klimalar var. Ama bunlar her eve uygun değil.
· Her zaman verimi yüksek klimaları tercih edin. Verimin yüksekliği COP, EER gibi kısaltmalarla gösterilen sayının yüksekliğinden ya da A, B, C, D gibi harflerle belirtilen enerji verimliliği sınıfından anlaşılabilir. En düşük sarfiyatlı klimalar A sınıfı klimalar.

ELEKTRİK SOBASINDAN DAHA UCUZA ISITIYOR

· Özellikle ılıman bölgelerde, kışın ısıtma da sağlayabilmek için ısı pompalı modelleri tercih edebilirsiniz. Dış sıcaklık 7-8 derece altına düşmüyorsa klimalar ısıtmayı elektrik sobasından çok daha az elektrik tüketerek yapar. Bazı klimalar ile -15 derece gibi dış ortam sıcaklıklarına kadar ısıtma yapmak mümkün.
· Satın alınmış klimanın montajı yapılırken insanlara direkt olarak üflemeyecek şekilde yer seçilmeli ve yer seçimi uzman servislerce önerilmeli. Ayrıca yönlendirme kanatçıkları doğru ayarlanmalı. Klimanın üflediği serin hava, yakın mesafeden bir insanın üzerine vurmamalı.
· Montaj yapılırken, klimanın altında elektrikli bir cihaz bulunmamasına, klimanın ısı, su buharı veya yağ buharına maruz kalacak bir yere konmamasına, duvarın klimayı taşıyacak sağlamlıkta olmasına dikkat edilmeli.

TASARRUFLU KULLANMAK ELİNİZDE

· Klimanızı çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Böyle daha hızlı serinlik elde edemezsiniz. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin. Çünkü ne kadar düşük sıcaklığa ayarlarsanız o kadar fazla enerji sarf edersiniz.
· Üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın.
· Sıcak günlerde kapı ve pencerelerinizi kapayın, akşam serinliğinde açın. Temiz hava ihtiyacı doğarsa bir pencereyi uzun süre aralık bırakmak yerine kısa süre tam açın.
· Çok sıcak olmayan ama çok nemli günlerde, klimanızı nem alma modunda çalıştırın.
· Çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler güneşin ısısını keserek klimanıza yardımcı olur.
· İç ünitesinin hava giriş çıkışının perde, mobilya vb. ile kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalı, mümkünse binanın daha gölgeli tarafına takılmalı.
· Filtreleri kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla temizleyin. Klimanızın düzenli bakımını da mutlaka yaptırın.
· Zamanlayıcısını kullanın, böylece ev boşken gereksiz kullanılmaz ama sizin geldiğiniz saatte ev serinlemiş olur.
· Eksik yalıtımlı eski bir binada iseniz yalıtımı güncel şartlara uyacak şekilde iyileştirin.


Kaynak:Hürriyet Gazetesi

Kategoriler:Klima

Klimalarda Enerji tasarrufu için neler yapmalıyız?

Temmuz 22, 2011 Yorum bırakın

             Son Zamanlarda klimaların kullanımının artmasıyla konfor ve enerji tasarrufu  dikkat edilmesi gereken hususlardan oldu.Klimayı en iyi şekilde kullanmak ve en az enerjiyi harcamak gerekir.

Peki Konforlu Bir Kullanım Ve Enerji Tasarrufu İçin Ne Yapılmalı?

1. Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun.

2. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.

3. Soğutma kapasitesi, mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını arttıracaktır. Klimanın bulunduğu mekan aşırı soğuyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.

4. Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu arttırır, enerji sarfiyatınızı düşürür, ve bu nedenle mekanın ısı kaybı-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkanlar gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.

5. Soğutmada, güneşin camlardan direk içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların kullanılması klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller.

6. Soğutmada dış ünite direk güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs, ile(dış ünitenin hava akışını engellememek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatınızın artmasını engeller.

7. Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.

8. Soğutmada klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı arttırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.

9. Klimanızın toz tutucu filtelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapınız. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını engelleyeceğinden, klimanızdan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

10. Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.)

11. Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.

12. Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz. “Chaos Swing” özelliğini kullanmanız mekan içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir

Kategoriler:Klima